top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KVKK

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere  şirketin web sitesi olan www.sertifikamerkezim.net adresinde yer alan Sertifika Merkezim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, Sertifika Merkezim.  (“sertifikamerkezim.net” olarak anılacaktır.) tarafından Şirket’in müşterilerinin şirket bünyesinde faaliyet gösteren olan www.sertifikamerkezim.net web sitesi faaliyetleri sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği sağlamak Sertifika Merkezim olarak öncelikli amaçlarımızdandır. Bu nedenle  bu aydınlatma metnini sizler için hazırladık.

Aşağıda ;

Veri Sorumlusunun kim olduğu,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği,

Kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği,

Kişisel verilerin nasıl edinildiği ve bunun hukuki  nedenlerini,

Kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu sırasıyla açıklayacağız;

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel veri ise kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Kişisel verilerin işlenmesi,  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri sorumlusu ise , kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

VERİ SORUMLUSU ; Sertifika Merkezim’dir. Kısaca Sertifika Merkezim olarak anılabilir.

Şirket                                                       adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket online olarak web sitesi olan sertifikamerkezim.net internet sitesi üzerinden faaliyetlerini yürütmektedir. Detaylı iletişim ve ulaşım bilgilerine bu internet sitesinden ayrıca ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİ,  HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEDİR. ?

İşbu Bilgilendirme ile sözleşmelerimizde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecektir: 

1-Kimlik ve iletişim bilgileri:

Kimlik belgelerinde yer alan bilgi (Ad, Soyad,Tc No vb .) ​, Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler ​ (örn. e-mail adresi, sosyal medya hesabı, telefon numarası, cep telefonu numarası,)

Amacı ;İletişim, kullanıcı kayıt, üye olabilecekler bilgisi elde etmek, satış ve satış sonrası süreç ve iş geliştirme, tahsilat, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, abone memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, işlevsel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, iyileştirme, kullanıcı doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, , E-fatura/e-arşiv faturanın düzenlenerek tarafınıza gönderimini sağlamak, mesafeli satış sözleşmesinin ve kullanıcı sözleşmesinin yasal olarak  gereğini yerine getirmek , Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası

2-Müşteri ve ödeme bilgileri:

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler , ​Satış işlemi nedeniyle her türlü finansal durumu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar (örn. müşteri no, fatura, ödeme şekli ve detayları  vb.. talep ve talimatlar, fatura, sipariş ve sepet bilgileri, kart bilgisi,iban no, banka hesap no , borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.bilgiler ,sözleşme kayıtları bilgileri ve sözleşme ve hukuki metin onay bilgileri )

Amacı;

Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, İç değerlendirme, derecelendirme, profil oluşturma, kullanıcı ilişkileri yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler, Satış sonrası teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı koruma sağlanması , Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrasıBilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Hukuk işlerinin takibi

3-Kullanıcı ve kullanım bilgileri

Log kayıtları, IP adresi, Kullanıcı ID, adres, ödeme şekli ve detayları, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve yazışmaları bilgisi (çağrı kayıtları), program ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, web sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kullanım (gezinti) bilgileriniz, çerez bilgileri (reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, yaşadığınız şehrin bilgisi, Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar ​ (örn.

fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları), Hukuk işlerinin takibi

Amacı;

Satış sonrası teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı davranışa karşı kullanıcının, Sertifika Merkezim çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanuna aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi, İşlem güvenliğinin sağlanması, Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Özel teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. Kişi ortamlarında Sertifika Merkezim , reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin özel veya genel iletilen bildirim, kampanya, anketler yapılması, süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme, Kullanımlara dair istatistiksel çalışmalar yapılması, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

4- Konum bilgileri :

Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler ​

Amacı;

Konuma bağlı veya konumla ilişkili Web Sitelerimiz işlevlerinin kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

5- Anket, Sınav, Ders Takip ,talep ve şikayet bilgileri

Her türlü iletişim kanalı ile yapılan talep ve şikayet verileri, anket çalışmaları ders takip verileri, her tülü sınav puan ve sonuç bilgileri, portal içi kullanıcı yorumları okul bilgisi (ortaokul, lise türü ya da mezun bilgisi), hangi sınava girileceği bilgisi, sınıf bilgisi ve okul adı bilgisi, dershane, etüt merkezi ya da kursa gidip gitmediğinizin, özel ders alıp almadığınızın bilgisi, yaşadığınız şehrin bilgisi, öneri ve görüşlerinize ilişkin bilgiler , denemeler bilgisi, Hedeflenen bölüm ve meslek bilgisi, hangi tür sınavlara girileceğinin bilgisi, hangi tür derslere yatkın olduğunun bilgisi, hedef bilgisi ,çalışma ve ders programı ve takvimi bilgisi ,anket cevapları, her türlü kanaldan yapılmış sorun ve öneri bildirme bilgileri ,test çözme, ders takip etme istatistikleri ve bildirimleri bilgisi ,öğretmen , eğitmen , öğrenci notu verileri

Amacı;

Sorunların saptanması ve düzeltilebilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /ve Şikayetlerin Takibi, öğrenci memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Anket çalışmalarının yapılması, istatistiki veri oluşturulabilmesi, öğrenci deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması ,öğrenci ders ve test çözümü takibi, öneri ve teklif oluşturulabilmesi , Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla istatistiki veri oluşturulabilmesi, müşterinin ve öğrencinin gelişmesini desteklemek , Hukuk işlerinin takibi

6-Çalışan adayı, çalışan özlük ve çalışan işlem  ve tedarikçi bilgileri

Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler​(kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)

İş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler ​ (örn. özgeçmiş, Mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)

Şirket’in çalışanlarının ve şirketle iş yapanların işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler ​ (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)

Tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Amacı ;

Şirket çalışanlarının performans değerlendirmesi ,kanuni yükümlülükler , işe alım ve işten çıkış süreçlerinin yönetilmesi, işverenin ve işçinin kanundan doğan haklarının kullanılması  vb sebepler , Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası  İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine

Getirilmesi, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

7-Fiziksel mekan güvenliği bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, etrafında , fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler ​ (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)

Amacı; İşyerinin çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ve yargısal makamlar nezdinde hukuka aykırı davranışta gerektiğinde ve zorunluluk çerçevesinde  kullanmak, , Hukuk işlerinin takibi

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

-Destek hattı üzerinden  iletişime geçmeniz, Satın alma sonrasında teknik destek talep etmeniz, sorun bildirmeniz, şirket yetkililerini  aramanız ya da Mobil, WhatsApp veya sabit hat, mail  aracılığıyla yetkili kişilerle iletişim kurmanız

-Web sitesini ziyareti, sözleşme yapılması, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, Sözleşme konusu hizmetin sunulması esnasında çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla

- Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla

- Anketlere katılım, görüş, öneri, şikayet ve sorun bildirimi gibi yöntemlerle

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

Üyelik /kullanıcı sözleşmesi ,Mesafeli satış sözleşmesi  Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması nedeniyle gerekli olması (KVKK m.5)

Mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması

Kullanıcıların ve ziyaretçilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

Pazarlama, analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Web Sitelerimiz ile ilgili faaliyetlerde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAKTAYIZ?

KVKK şartları gözetilerek Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Web Sitelerimize girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i gerçekleştirmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, işlevsel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için veliler,  dış kaynak hizmet sağlayıcılar, muhasebe şirketleri kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcıları, bankalar, destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları ,sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

Sertifika Merkezim, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Şirket Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak işbu bilgilendirmede de izah edildiği gibi kişisel verileri başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Şirket bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini yerine getireceğini bildirir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN OLARAK VERİ SAHİPLERİNİN HAKLAR NELERDİR?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 2. e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

 1. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 2. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişi Veri sorumlusuna başvurarak ;bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin  kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

-Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak      sertifikamerkezim.net          internet adresinde yer alan bilgilendirmeyi kullanarak haklarını kullanabilecektir. “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.

-Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

-Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak No:64 Kadıköy-İstanbul-Türkiye adresine iletilmesi,

-Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak info@sertifikamerkezim.net adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

-Sertifika Merkezim,  Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

-Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi(1)üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

-Sertifika Merkezim, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Veri Sorumlusu : sertifikamerkezim.net

Adres: 

E - posta : info@sertifikamerkezim.net

Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır

Gizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili size bilgilendirmek için hazırlanmıştır. İstisnasız tüm üyelerimize ait kişisel bilgilerin gizlilik ve güvenliği bizim için önem taşıyor.

sertifikamerkezim (“sertifikamerkezim.net”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu sertifikamerkezim.net Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. sertifikamerkezim.net.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, sertifikamerkezim.net tarafından işletilmekte olan www.sertifikamerkezim.net internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından sertifikamerkezim.net ile paylaşılan veya sertifikamerkezim.net’nın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda sertifikamerkezim.net tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Kullanıcı Bilgisi

 • Kullanıcı İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Finansal Bilgi

 • Pazarlama Bilgisi

 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

sertifikamerkezim.net, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere sertifikamerkezim.net tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sertifikamerkezim.net tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, sertifikamerkezim.net ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sertifikamerkezim.net’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, sertifikamerkezim.net, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

sertifikamerkezim.net, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için sertifikamerkezim.net’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. sertifikamerkezim.net, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.sertifikamerkezim.net adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında sertifikamerkezim.net tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. sertifikamerkezim.net, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. sertifikamerkezim.net’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politikası:

sertifikamerkezim (“sertifikamerkezim.net”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, sertifikamerkezim.net.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası sertifikamerkezim.net.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

sertifikamerkezim.net, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. sertifikamerkezim.net tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için sertifikamerkezim.net.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, sertifikamerkezim.net tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini sertifikamerkezim.net ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

 • Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, sertifikamerkezim.net üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

sertifikamerkezim.net, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, sertifikamerkezim.net’ya başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında sertifikamerkezim.net tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, sertifikamerkezim.net, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

sertifikamerkezim.net, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

sertifikamerkezim.net, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page